ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 1,974
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

                                                        

 

               บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จำกัด มีนโยบายการให้บริการและความปลอดภัยสำหรับลูกค้า และมีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะรักษามาตรฐานเวลาการให้บริการให้อยู่ในระหว่าง 3.40 ถึงประมาณ 4.00 ชม. ในการเดินทางของทางคุณลูกค้า แต่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก **พระราชบัญญัติทางหลวง ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วของรถโดยสารมิให้เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และการบังคับช่องทางการจราจรมิให้วิ่งช่องทางด้านขวาสุด** อีกทั้ง ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และการก่อสร้าง/ ปรังปรุงพื้นผิวจราจรบางช่วง ผนวกกับการเพิ่มการตรวจจับการกระทำผิดทางวินัยจราจรจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นนั้น อาจส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการเรื่องระยะเวลาในการโดยสารในบางช่วงเวลา ทำให้ไม่สามารถรักษาเวลาในช่วงนั้นๆ ได้ แต่อย่างไร ทางบริษัทฯ ขอสัญญาว่าเราจะพยายามรักษามาตรฐาน และพัฒนาการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004911